NeoDen T5L

  • NeoDen Reflow Oven Machine for SMT

    SMO အတွက် NeoDen Reflow Oven စက်

    SMT အတွက် NeoDen reflow မီးဖိုစက်သည်ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းများ၊ LED၊ IC အမျိုးအစားများကိုထောက်ပံ့ပြီးအလုပ်လုပ်အပူချိန်သို့ရောက်ရှိရန် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်သာလိုအပ်သည်။